اکنون من! نوشته ای از جنس تجربه

نوشته ای از جنس تجربه … مسیری که واردش شدم و نسبت به اتفاقات درونش حس خوبی دارم. با ابهام و سرگشتگی مسیر ارتباط گرفتم و کمتر میترسم. درباره ابهام و سرگشتگی په پادکست خیلی خوب بهتون  معرفی میکنم. اگر با جافکری و امیر علی آشنا هستین پیشنهاد میکنم اپیزود از فضل  رو گوش کنید. […]