اندر فواید وبلاگ نویسی

نوشتن جستار و نقل یه نوشته به مراتب اسون تر از نوشتن و تنظیم یه مقاله با داده های علمیه! وقتی نوشتن این پست رو استارت زدم چندتا عکس و یه سایت خارجی زبان رو انتخاب کردم و با خودم گفتم ایول همه چیز آماده است برای تولید یه مقاله وبلاگی! ولی وقتی شروع به …

ادامه مطلب