چالش نوشتن

اگر با سایت متمم و محمدرضا شعبانعلی آشنا هستید من یک متممی هستم !

من همیشه عاشق چالش شرکت کردن بودم اما چالشی با تعریف خودم! چالشی که در آن برای یادگرفتن یک موضوع جدید یا یک مهارت با فرد دیگری شروع به نمایش دادن آنچه در چنته دارید می کنید و برای اینکه در ادامه دستتان خالی نباشد به دنبال افزایش آگاهی و تمرین کردن می‌‌ روید. در این تیپ چالش ها به ظاهر رقابت و به رخ کشیدن هنر یا مهارتی است که دارید اما من معتقدم چیزی فراتر از این است؛ وادارشدن به یادگیری، آن هم با لذت و سخت کوشی. طعمی لذت بخش دارد که در یادگیری فردی یا حتی گروهی با تعریف آکادمیک آموزشی ما وجود ندارد.

چالشی که اینبار شروع کردم با همراهی چند تن از دوستان خوبم هست که می تونید از اینجا  و اینجا نوشته هاشونو دنبال کنید.

دیدگاهتان را بنویسد