سخن آغازین

با راه اندازی سایت انگار یه پنجره باز شد رو به دنیایی جدید ناشناخته ..چیزی شبیه به لحظات قبل از سخنرانی وقتی که پشت تریبون قرار میگیری ! به همان اندازه دلهره آور …چند ضربه انگشت به میکروفون به بهانه تست کردن صدا و البته جلب توجه حضار! دقیقا همین وضعیت در این پست حاکم است … دعوت میکنم در ادامه با این سخران همراه باشید .

همیشه شروع نوشتن از اینکه کی هستی و قراره اینجا چه چیزهایی برای مخاطب ارائه بدی سخته ! من زهرا اوحدی یه نویسنده به جمع وبلاگ نویسان ورد پرسی اضافه شدم. به حوزه های مخلتفی علاقه دارم و اینجا از تجربیاتم مینویسم.

دیدگاهتان را بنویسد